زیرنویس برای

Ride with Norman Reedus - فصل نخست Imdb Flag

  • سال: 2016
  • با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • دیده شده
Language عنوان فیلم Files H.I. Owner Comment
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E06.The.Keys.With.Peter.Fonda.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
SEASON FINALE | HI -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E06.The.Keys.With.Peter.Fonda.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
SEASON FINALE | HI Removed -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E06.The.Keys.With.Peter.Fonda.HDTV.x264-CRiMSON   explosiveskull
SEASON FINALE | HI -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E06.The.Keys.With.Peter.Fonda.HDTV.x264-CRiMSON   explosiveskull
SEASON FINALE | HI Removed -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E05.Louisiana.Crescent.City.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E05.Louisiana.Crescent.City.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI Removed -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E05.Louisiana.Crescent.City.HDTV.x264-CRiMSON   explosiveskull
HI -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E05.Louisiana.Crescent.City.HDTV.x264-CRiMSON   explosiveskull
HI Removed -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.XviD-AFG   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.XviD-AFG   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.480p.HDTV.x264   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E04.480p.HDTV.x264   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.XviD-AFG   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.XviD-AFG   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E03.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E03.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.AAC.MP4-Mobile   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.AAC.MP4-Mobile   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.XviD-AFG   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.XviD-AFG   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E02.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E02.HDTV.x264-RBB   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.Death.Valley.Dantes.View.WEB.x264-SEM   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.Death.Valley.Dantes.View.WEB.x264-SEM   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.AAC.MP4-Mobile   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.AAC.MP4-Mobile   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265.sharpysword   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265.sharpysword   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.480p.x264-mSD   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.WEB-DL.x264-[eSc]   Clog
HI - Removed...Enjoy :)  
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.WEB-DL.x264-[eSc]   Clog
HI - Intact...Enjoy :)  
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.720p.HDTV.x264-aAF   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
English Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   explosiveskull
HI Removed | Works with all HDTV re-encodes -- www.addic7ed.com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.XviD-AFG   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.With.Norman.Reedus.S01E02.HDTV.x264-RBB   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.HDTV.x264-aAF   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.Death.Valley.Dantes.View.WEB.x264-SEM   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.AAC.MP4-Mobile   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HDTV.x264-aAF   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265.sharpysword   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.480p.x264-mSD   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.with.Norman.Reedus.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   mohammad_na
تیم ترجمه سایت TWDfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word , captain cold , alireza krp , poom , mohammad.na کانال تلگرام : @TWDfansIR_com 
Farsi/Persian Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.HDTV.x264-aAF   mohammad_na
twdfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word,mohammad.na,Alireza.krp,poom ,carl rickson 
Farsi/Persian Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.720p.HDTV.x264-aAF   mohammad_na
twdfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word,mohammad.na,Alireza.krp,poom ,carl rickson 
Farsi/Persian Ride.With.Norman.Reedus.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   mohammad_na
twdfans.net اولین و بهترین سایت تخصصی واکینگ دد مترجمین : The Z word,mohammad.na,Alireza.krp,poom ,carl rickson